Katalog firm

Reklamacja i rękojmia. Kiedy mamy do nich prawo.

W Polsce prawo chroni konsumenta na wiele różnych sposobów. Kupując produkty od firmy działającej w Polsce mamy pełne prawa z których niejednokrotnie może przyjść nam skorzystać. Warto więc wiedzieć o dwóch istotnych prawach w przypadku zakupów od przedsiębiorstwa – reklamacji oraz rękojmi. Czym się to różni i kiedy jest prawo, aby z tych praw skorzystać?

Reklamacja

W przypadku reklamacji oczekujemy, że sprzedający wymieni lub naprawi towar, który zakupiliśmy. Przyczyną reklamacji jest po prostu to, że towar nie spełnia wymaganych właściwości jakie oczekiwaliśmy w momencie jego kupna lub zwyczajnie się zepsuł. Przysługuje mu więc w przypadku reklamacji takiego towaru rozpatrzenie gwarancyjne. Zwykle gwarancja trwa 2 lata od momentu sprzedaży i w przypadku jeśli sprzedawca nie zadbał o zamieszczenie informacji o długości gwarancji wtedy kupujący ma 24 miesiące w trakcie których może skorzystać z tego prawa. Na czym polega gwarancja? Zwykle gwarant musi wykonać swoje obowiązki określone prawnie, a więc naprawić towar, wymienić go na nowy lub zwrócić zapłaconą kwotę kupującemu.

Rękojmia

W przypadku rękojmi jest to związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady fizyczne oraz prawne towaru, który sprzedaje. Jak to działa w praktyce? Rękojmia trwa minimum 2 lata w trakcie których w przypadku powstania wady fizycznej lub prawnej konsument może skorzystać z tego prawa. Co niezwykle istotne – jeśli wada w danym towarze została zatajona to konsument dowiadując się o tym nawet po dwóch latach wciąż może skorzystać z prawa rękojmi. Wymusza to więc na sprzedawcach szczególną dbałość o rzetelne informowanie klientów o ewentualnych wadach produktu. Jakie korzyści niesie rękojmia dla kupującego? Podobnie jak w przypadku rozpatrzenia reklamacji za pomocą gwarancji może zażądać naprawy, wymiany lub dokonać zwrotu produktu i otrzymać zwrot wpłaconej kwoty. Co ciekawe w przypadku rękojmi może jeszcze zażądać obniżenia ceny jeśli wada powoduje, że zakupiony przedmiot jest wciąż przydatny, ale jego wartość użytkowa znacznie spadła. Ostateczny sposób działania rękojmi zależy również od sprzedawcy – może on zaproponować klientowi inny sposób rozpatrzenia takiego zgłoszenia, na przykład z powodu związanego z brakiem możliwości wymiany.