Katalog firm

Jakie zmiany czekają obywateli w przypadku spadku lub darowizny?

Ostatnie zmiany wprowadzone w dzienniku ustaw pozwalają na pewne zwolnienia w spadkach i darowizn. Nowe zmiany weszły w życie z dniem 27 października 2020. Co warto wiedzieć w tym kontekście?

Zwolnienia podatkowe dla wybranej grupy osób

Obecnie w Polsce obowiązuje prawo, które zwalnia z podatku związanego z darowiznami osoby, które są z sobą w bliskich relacjach rodzinnych, chodzi między innymi o małżonka, rodzeństwo i innych. W prawie jest również określenie tak zwanych zstępnych. W przypadku ostatnich zmian prawnych z 27 października 2020 zmiany te wprowadzają pewne zdefiniowanie tego przypadku. Jak więc określić teraz osoby zstępne?

Zwolnienia podatkowe dla osób zstępnych

Zgodnie z definicją osoby zstępne to każdy kolejny potomek tej samej osoby, a więc może to być dziecko i dalej – wnuk, prawnuk i tak dalej. Można więc uznać, że osoba zstępna to po prostu potomek pochodzący od konkretnej osoby. Ostatnie zmiany prawne w kwestiach spadku i darowizny rozszerzają pojęcie osób zstępnych o dodatkowe osoby, które przebywają lub przebywały z daleka od rodziny, a więc w tym przypadku w domu dziecka lub innej placówce opiekuńczej, a także rodzinie zastępczej. Tak więc osoba, która trafiła do placówki opiekuńczej, znalazła nowych rodziców zastępczych wciąż może skorzystać z prawa dotyczącego określonego zwolnienia podatkowego w przypadku darowizny i spadku.

Jak to działa w praktyce?

Dajmy przykład osoby, która wychowała się w placówce wychowawczej lub posiada zastępczych rodziców, którzy w świetle prawa powinni być dla niej osobami niebiologicznymi, a więc obcymi. W świetle prawa stają się jednak zastępczymi rodzicami i co za tym idzie mogą oni przekazać dzieciom, które mają pod swoją opieką darowiznę lub spadek bez istotnych ograniczeń. W takim przypadku osoba, która otrzymała tego typu podarek od swoich niebiologicznych rodziców nie musi płacić podatku, ponieważ po zmianach prawnych zalicza się ich do zerowej grupy podatkowej. Widać więc wyraźnie, że ostatnie zmiany prawne wskazują na to, że ustawodawca wychodzi naprzeciw potrzebom rodziców, którzy chcą adoptować i wychować dzieci bez nadmiernych problemów związanych z ich finansowym wsparciem.