Jak wynika z badania UCE RESEARCH i SYNO Poland, prawie co trzeci rodak uważa, że Polska powinna płacić karę wymierzoną za niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Z kolei niemal co drugi ankietowany zajmuje przeciwne stanowisko w tej sprawie. Natomiast niezdecydowana jest niemal co czwarta osoba. Bardzo zbliżone do tych opinii z całego kraju są głosy respondentów z województwa dolnośląskiego. Uwzględniając wszystkich badanych, zwolennikami płacenia kary są głównie osoby z wyższym wykształceniem, dobrze zarabiające i mieszkające w największych miastach.

Ćwiczenia oddechowe przyczyniają się do zwiększenia wydolności wysiłkowej, zmniejszenia duszności i poprawy ogólnego stanu chorego z astmą, POChP i/lub po przebyciu zapalenia płuc, np. związanego z infekcją SARS-CoV-2.

Naukę rozpoczęli przyszli dyżurni ruchu, automatycy sterowania ruchem, kolejowi specjaliści dróg i mostów oraz elektroenergetycy transportu szynowego. Uczniowie po zakończeniu edukacji mogą pracować w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. Podczas nauki mają zapewnione praktyki na kolei, a najlepsi comiesięczne stypendia. PLK współpracują z 47 szkołami kształcącymi na kierunkach kolejowych.

Czy wiesz, że w samym centrum stolicy Śląska powstaje obiekt pokryty największą w mieście ścianą z żywych roślin? To atrakcja, która na trwałe wpisze się w krajobraz Katowic jako symbol pokazujący, że przemysłowa stolica Polski przechodzi zieloną transformację.

Wchodząca w skład holdingu Digital Now! agencja zajmuje się prowadzeniem internetowych kampanii reklamowych. Usługa ta była dotychczas dostępna dla wybranych Klientów w ramach działań Grupy iCEA. Prezesem spółki jest Maciej Żak, pełniący również rolę Członka Zarządu ds. Rozwoju w Grupie iCEA. – Zamierzam wprowadzić usługi firmy na wyższy poziom oraz zwiększyć możliwości rozwoju i ekspansji naszych Klientów. Moim priorytetem jest także rozszerzenie działalności spółki na inne kontynenty, m.in. Amerykę Północną – zaznacza Prezes firmy.